Wetenschap

Image

kPNI staat voor klinische psycho neuro immunologie. Het is een relatief jonge wetenschap die wortelt in de evolutieleer en de samenhangen tussen ecosystemen onderzoekt. De natuur is een groot ecosysteem waarin alles met elkaar samenhangt en afhankelijk is van elkaar. Niets leeft of staat op zichzelf. Alles is met elkaar verbonden, verweven en verknoopt. Alles staat met alles in ‘trillende’ verbinding. De mens komt voort uit de natuur en is onderdeel van een ecosysteem, waardoor de natuurwetten ook op hem van toepassing zijn.

De natuur kan alleen gezond overleven als de verbanden en verbindingen met elkaar in evenwicht zijn. Het handhaven van het evenwicht is een dynamisch geheel en hangt aan de ‘natuurwet’. Als je voor je overleving iets neemt, moet je ook wat teruggeven, opdat er een continue circulaire beweging ontstaat. De natuur kan zichzelf oneindig doorgeven als al zijn recycle mogelijkheden onderhouden en benut worden.

Het hele ritme van de natuur wordt bepaald door stroming en het cyclisch afwisselen van aan elkaar tegengestelde krachten. De kracht van de natuur zit opgesloten in het oneindig herhalen van cycli. De zon en maan komen en gaan in een grote cirkel en hetzelfde geldt voor eb en vloed. De vier jaargetijden komen en gaan in een grote cirkel en herhalen zich oneindig. Zuurstof en stikstof in de natuur worden continue gerecycled. Hetzelfde geldt voor het verdampte water dat als regen weer terugkeert. Een dode boom wordt gerecycled, zichtbaar in het nieuwe leven dat hij geeft. De kracht van de natuur zit verborgen in de cirkel.

De mens is zelf een ecosysteem van weefsels en organen, waarvan de individuele cel het kleinste ecosysteem is. Alle individuele cellen, weefsels en organen van de mens functioneren in samenhang met elkaar en zijn lichaam en geest één, ondeelbaar en niet te scheiden. Daardoor zijn psychische en lichamelijke klachten met elkaar verweven en niet los van elkaar te zien. Lichamelijke ongemakken en (pijn) klachten beïnvloeden de geest, even zozeer hebben psychische klachten hun invloed op het lichamelijk welbevinden.

Een mens zal robuust gezond zijn als hij door zijn leefstijl er voor zorgt dat al zijn (energie) recycle mogelijkheden intact blijven en maximaal kunnen functioneren. De gezondheid van de mens zit verborgen in de cirkel.

Sinds Darwin begint de wetenschap steeds beter te begrijpen hoe de natuur overleeft en zichzelf in stand houdt. De wetenschap begint steeds beter te begrijpen hoe de natuur door strijd, ellende en de dood tot haar aangepaste ontwerpen komt. Ze begint steeds beter te begrijpen dat gezondheid en levenssterkte afhankelijk is van aan de leefomgeving aangepaste stofwisselingsprocessen en het vermogen zichzelf te verdedigen tegen (microscopisch kleine) vijanden. Aanpassingsvermogen en veerkracht zijn kenmerken van gezondheid en zijn voorwaardelijk voor het kunnen overleven in een leefomgeving. De wezens die niet aan hun leefomgeving zijn aangepast, overleven niet. De natuur handhaaft het gezonde en bezit in zichzelf helende eigenschappen; ‘Vis medicatris nature’. Wie dit principe van de natuur begrijpt, begrijpt dat het leven hangt aan maximalisatie van (energie) recycle mogelijkheden en dat levenslust, aanpassend vermogen en veerkracht de expressievormen van gezondheid zijn.

Gezondheid, zoals dat in de natuur heel gewoon is, komt in de moderne consumptie maatschappij steeds meer onder druk te staan. Het jachtige, zittende, consumerende en chronisch stressvolle bestaan zet interne orgaan ecosysteem van de mens onder zware druk en ontregelt (energie) recycle mogelijkheden en bio-ritmes. Het is zichtbaar in het toenemend aantal mensen dat chronisch geplaagd wordt door een toenemend aantal kwalen en klachten van psychische en/of lichamelijk aard. Terug